Wyżyna Miechowska

SPOTKANIE  Z   NATURĄ  2000                                                                          
Jak powiedział poeta Cyprian Kamil Norwid - "gdyby drogi mierzyć przyszło, trzeba pamiętać skad się wyszło"

Kalina Wielka -Lisinec-Rędziny   zobacz też     Miechowski kuferek     Korzenie          Nasiechowice   

                                                                                                                               

Kazimierz Girtler -od 1849 dzierżawca majątku w Kalinie Małej

Urodził się w 1804r. w Krakowie. Był synem lekarza, profesora i rektora Jagiellońskiej Wszechnicy Sebastiana Girtlera i Franciszki z Fuchów. Po ukończeniu studiów prawniczych, zgodnie z wolą ojca, z konieczności związał swoje losy z całkowicie obcym mu zawodem rolnika.


Kazimierz Girtler należy do grona najwybitniejszych pamiętnikarzy XIX stulecia. Dużej wartości wspomnienia, napisane z polotem i litarackim talentem, obejmują ogółem 10 pokaźnych tomów.








Girtler zamieszkiwał przez 35 lat w podmiechowskiej Kalinie Małej. Co widział i słyszał, skrupulatnie spisywał. Dla potomnych to nieocenione źródło wiedzy o tym regionie .

Fragmenty z życia w Kalinie Małej

zaczerpnięte z Opowiadań

Kazimierza Girtlera

 

1849-1857r.

.(wg wpisu w księdze urodzeń parafii Miechów). w Kalinie urodziła się cała trójka dzieci syna Kazimierza Girtlera -Bolesława:Eleonora (ur. ok. 1870), Wanda (ur. 1.05.1871) i Kazimierz junior (ur. 1872).

13 października 2013, godz. 17.00 w „Dworze w Jabłoniowym Sadzie” w Grzymałowie –odbyło się spotkanie pt. KALINA MAŁA - WIEŚ KAZIMIERZA GIRTLERA

W programie odczytano fragmenty cennych, wielotomowych pamiętników Girtlera, opisujące wieś w której mieszkał przez 35 lat, dzierżawiąc majątek ziemski.
W czytanych tekstach usłyszeliśmy nie tylko szczegóły związane z dworem w Kalinie Małej, który wybudował Girtler, ale także pojawiły się nazwiska XIX-wiecznych włościan z tej wsi: Kita, Podyma, Włodarczyk, Strój, których potomkowie żyją w tych okolicach do dzisiaj.Czytali MARTA i IRENEUSZ TRYBULCOWIE, pomysłodawcy i organizatorzy spotkań. Zaprezentowano ponadto nieznany obraz pędzla Kazimierza Girtlera - piękny portret Olimpii Dorau z kolekcji p. Krzysztofa Kwiatkowskiego z Łodzi. Podczas wieczoru słuchaliśmy muzyki kameralnej w wykonaniu harfistki ELŻBIETY BAKLARZ oraz flecistki URSZULI SZUMAŃSKIEJ .Kazimierz Girtler to autor zaliczany przez badaczy i historyków do wąskiego grona najwybitniejszych pamiętnikarzy XIX stulecia! Ziemia Miechowska ma wielkie szczęście, że osiadł on tutaj na dłuższy czas i dzięki temu ocalił od zapomnienia naszą lokalną historię, spisując wydarzenia które się tu rozgrywały, oraz „sportretował” swym piórem jej dawnych mieszkańców i okoliczne miejscowości. Pozostawił po sobie 10 opasłych tomów zapisanych drobnym, starannym pismem, przechowywanych w Bibliotece PAU i PAN w Krakowie. Dotychczas opublikowano tylko pierwsze pięć tomów pamiętników. Dotyczą one gł. Krakowa i kilku miejscowości w jego pobliżu. Pozostałe tomy (VI-X) poświęcone właśnie Miechowszczyźnie pozostają w rękopisie. Wydanie tego materiału powinno być naszą wspólną ambicją, ponieważ jest to niezwykle ważne dzieło historyczne dla Ziemi Miechowskiej. 

Plan dworu Kazimiera Girtlera  (może Batowice, Krzesławice lub Łyszkowice) gdzie wcześniej mieszkał.
Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, rkps sygn. 6799, t. 7, k. 88

Kreator strony - przetestuj